Langt de fleste af vores patienter kommer til de aftalte tider. Det vil vi gerne sige tak for

Hvis du ikke kan komme til den aftalte tid, skal du ringe og melde afbud.

Hvis du ikke melder afbud, kan vi sende dig en regning på mellem 224 og 480 kr. alt efter den aftalte behandlingstid.

Det er en ærgerlig og unødvendig udgift, som du nemt kan undgå.

Vi beder dig derfor om at ringe og melde afbud, hurtigst muligt helst senest kl 12.00 dagen før din aftalte tid.

Tlf.: 66 16 72 85